Comissió
Membres de la Comisió d'Assessorament de Mercavallès 2015-2019


Càrrec

Nom i Cognoms
PRESIDENT

President Delegat Mercavallès
Marc Gonzàlez Roldán
VOCALS

Vicepresident tercer del Consell Comarcal
Amadeu Aguado Moreno

President Associació de Majoristes de Mercavallès

Enric Torres Mirabet

Representant majoristes

Francesc Cases Sierra

Representant majoristes

Miquel Botanch Gasa

Representant altres sectors

Juan Antonio Sánchez Encinas

Representant pagesos

Jaume Roger Garriga

Director del Mercat

Baldomero Reyes Delgado
GERENT


Núria Carrés Bordes
SECRETARI


Josep M. Molins Penina

Assessor de l'Associació

Lluís Ballbé Mallol

Assessor de l'Asociació

Carlos Pulido López


Delegat Ajuntament de Terrassa

Josep Maria Rodriguez Rodríguez

Delegat Ajuntament de Sabadell

Un representant de l’Ajuntament de Sabadell
HORARIS: de dilluns a divendres de 13h a 19h. | Copyright Mercavallès 2016