Acord entre entitats per a l'impuls de Mercavallès


2016-12-21

El Consell Comarcal, l’Associació de Majoristes de Mercavallès i els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, propietaris del mercat comarcal, han signat aquest migdia un acord d’intencions relatiu al futur de l’equipament. L’acord reconeix una voluntat de totes les parts de generar un procés de millora permanent de Mercavallès de forma consensuada i treballar en l’equilibri i eficiència econòmica del Mercat, sempre des d’una perspectiva de qualitat i bon funcionament de tots els seus serveis, així com adaptar els procediments i les actuacions presents i futures a criteris de màxima transparència.

La signatura l’han protagonitzat d’una banda,Amadeu Aguado, tinent d’alcalde de  l’Ajuntament de Terrassa; Marisol Martínez, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell; Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i Enric Torres president de l’Associació de Majoristes de Mercavallès. A l’acte de signatura, que s’ha celebrat a l’interior del mercat comarcal, també hi han assistit altres representants de la Junta de l’Associació.

Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa tenen interès per  definir la continuïtat de Mercavallès a partir de l’any 2022. Amb aquest objectiu, s’acorden diferents treballs tècnics amb continguts vers a las següents matèries: la situació actual i l’impacte econòmic que representa Mercavallès, la continuïtat futura del mercat, els models de gestió adaptats a les noves dinàmiques de consum i distribució alimentaria i el nou període de concessió per a facilitar les inversions i amortitzacions empresarials.

En aquest marc, el Consell Comarcal del Vallès Occidental va encarregar un estudi de futur de Mercavallès, dins de l’any 2016 i es resoldrà de forma consensuada dins de la Comissió d’Assessorament de Mercavallès. L’Associació de Majoristes, col·labora directament en l’estudi aportant la seva experiència, coneixements, know how empresarial i sectorial, adquirit durant més de quaranta anys en la prestació de serveis de comerç i distribució alimentaria al territori i a la població del país.

Els titulars de Mercavallès són els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, desprès de la dissolució de la Mancomunitat Terrassa-Sabadell de l’any 1993. Aquests ajuntaments, per acord dels respectius plenaris, varen delegar la gestió del Mercat al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a qui correspon l’organització, direcció, funcionament i potestat reglamentària del servei públic municipal de Mercavallès.

 


HORARIS: de dilluns a divendres de 13h a 19h. | Copyright Mercavallès 2016